BALANSIRANJE GUMA

Balansiranje guma neodvojivo od njihove montaže

Nakon svake montaže gume, neohodno je izvršiti balansiranje točkova. Vozilo će davati jasne signale ako postoji problem s balansiranjem.

Šta je balansiranje točkova?

Pri obrtanju oko neke osovine na svako telo, pa tako i na točak, deluje centrifugalna sila. Ako težina nije pravilno raspoređena, dolazi do disbalansa. Balansiranje je proces uravnoteženja mase točkova na jednoj osovini koje se postiže dodavanjem tegova na felne. Ispravno balansiranje podrazumeva da se ovaj zahvat svaki put obavi na sva četiri točka. Balansiranjem izbegavate čitav niz komplikacija.

Balansiranje gume

Signali da točkovi nisu
balansirani

Nijedan vozač ne želi podrhtavanje vozila ili da ono "vuče" na jednu stranu. S porastom brzine, rastu i vibracije. Takođe ni da ošteti sistem ogibljenja. Gume koje se nejednako i brže troše nego inače nisu poželjan scenario, a ni povećan utrošak goriva. Nebalansirani točkovi utiču, dakle, na stabilnost vozila i upravljanje, te udobnost u vožnji. Zato će Vas vulkanizer uputiti na neophodnost da se balansiranje izvrši nakon svake montaže točkova.

Kako se vrši balansiranje?

Guma se postavlja na specijalnu mašinu, takozvanu balanserku, gde se rotira određenom brzinom. Prate se zadati parametri, na osnovu kojih mašina preporučuje koju težinu tegova je potrebno dodati na felnu.

Vulkanizer će Vas posavetovati...

Čak i ako ne menjate točkove i ne primećujete nikakve znakove dosbalansa, potrebna je povremena kontrola. Koliko često, zavisi, na primer od stanja na putevima ili pređene kilometraže.