SERVIS AUTO KLIME

Važnost redovnog održavanje sistema

Da bi auto klima pravilno radila i sistem bio zdravstveno ispravan, ne sme se zanemariti neophodnost redovnog servisiranja. To produžava i njen životni vek.

Neispravna auto klima upozoriće Vas da nešto nije u redu smanjenom efikasnošću. Treba napomenuti da rashladno sredstvo tokom korišćenja umereno isparava (dva do pet procenata godišnje je normalno kod pravilnog rada klime), pa je očekivano da se efikasnost donekle smanjuje. Pojava buke takođe signalizira na nedovoljnu količinu freona. Kompresor se pregreva, a može i potpuno da se ošteti. Ni povećana količina gasa nije poželjna, jer umanjuje performanse kompresora. Na nepravilnost u radu auto klime može da ukaže i emitovanje neprijatnih mirisa. Prisustvo prašine, masnoće i naslaga nikotina znaci su da je potrebno izvršiti dezinfekciju sistema.

Međutim, ne bi trebalo da čekate da se nešto od ovoga desi da biste reagovali. Kao što je automobilu potreban servis, isto to zahteva i auto klima, mada ne postoje obavezujuće regulative.

Servis auto klime

Koliko često treba raditi
servis klime?

Opšta preporuka je da se "veliki" servis auto klime radi na svake dve godine, ili na pređenih 60.000 do 80.000 kilometara, a zamena polen filtera dva do tri puta godišnje. Ovo se odnosi na vozila do šest godina starosti. Klime u starijim automobilima potrebno je servisirati jednom godišnje.

Revnosniji vozači obično se odlučuju da servis auto klime obave jednom godišnje, u proleće, kako bi spremni dočekali sezonu toplog vremena, kada sigurno ne žele da ovaj sistem zakaže.

Šta obuhvata servis klime automobila?

Servis podrazumeva kontolu klima uređaja – proveru kompletne funkcionalnosti, dehidrataciju sistema (vakumiranje), zamenu ulja i freona i proveru mesta eventualnih curenja, proveru stanja kompresora i drugih komponenti sistema, popravku i zamenu oštećenih delova, zamenu polenskog filtera, antibakterijsko čišćenje isparivača.

Zašto je važno redovno servisirati auto klimu?

Tokom servisa klime u automobilu vrši se pražnjenje sistema pri čemu se odvaja staro ulje. Mašine kojima se vrši servisiranje mere količinu ulja i u sistem vraćaju novo, koje dobro podmazuje kompresor.

Vrši se i provera količine freona. U odnosu na procenat nedostatka ovog gasa u sistemu i vremna poteklog od poslednjeg servisa, proverava se da li je došlo do curenja. Nedostatak veći od 8 odsto godišnje signal je da nešto nije u redu. Mesto curenja freona utvrđuje se dodavanjem UV boje.

Dehidratacija sistema (vakumiranje) preduprediće da dođe do vlage u filteru sušača, te njegovog začepljenja.

Klima se puni freonim. Ukoliko gasa u sistemu ima premalo ili previše, stradaće kompresor klima uređaja.