Sve što treba da znate o montaži guma i kada je vreme za zamenu?

Montaža guma je ključna komponenta u održavanju vašeg vozila. Bez obzira na to da li je reč o zamenama zbog sezonskih promena, popravkama ili unapređenju performansi, pravilna montaža guma je od suštinskog značaja za sigurnu i udobnu vožnju. Pravilno montirane i balansirane gume osiguravaju vašu sigurnost,...